Privacy Policy van Balkonherstel B.V.

Bij Balkonherstel B.V. hechten we veel waarde aan de privacy en bescherming van persoonsgegevens. Dit privacybeleid beschrijft welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken, delen en beschermen, en welke rechten met betrekking tot uw gegevens. Door gebruik te maken van onze diensten en onze website, stemt u in met de voorwaarden van dit privacybeleid. 

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

We kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen:

 1. Contactgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en andere contactinformatie.

 2. Bedrijfsinformatie: bedrijfsnaam, functie, en andere zakelijke gegevens.

 3. Betalingsinformatie: factureringsgegevens en betalingsgegevens.

 4. Technische gegevens: IP-adres, browsertype, apparaattype, en andere technische gegevens wanneer u onze website bezoekt.

 5. Gegevens over uw interacties met ons: communicatie met ons, zoals e-mails of klantenservicegesprekken.

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Het verlenen van onze diensten en producten, en het uitvoeren van overeenkomsten.

 2. Het beantwoorden van uw vragen en het bieden van klantenservice.

 3. Het beheren van onze website en het verbeteren van de gebruikerservaring.

 4. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen en het oplossen van geschillen.

 5. Het uitvoeren van analyses en het verbeteren van onze bedrijfsactiviteiten.

Hoe delen we uw persoonsgegevens?

We kunnen uw persoonsgegevens delen met de volgende partijen:

 1. Derde serviceproviders: zoals IT-dienstverleners, betalingsverwerkers, en logistieke partners.

 2. Overheidsinstanties: indien wettelijk verplicht.

 3. Andere partijen: met uw toestemming of zoals toegestaan of vereist door de wet.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

We treffen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of openbaarmaking. We bewaren uw gegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Uw rechten

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, waaronder het recht op toegang, correctie, verwijdering, beperking van verwerking, gegevensportabiliteit, en het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen. Als u gebruik wilt maken van uw rechten of vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

Contact opnemen

Als u vragen heeft over ons privacybeleid of als u uw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via:

Balkonherstel B.V. 

Adres: Stammerhove 3, 1112 VA Diemen 

Telefoon: 020 215 93 63 

E-mail: info@balkonherstel.nl